Trang chủ

Thông tin cá nhân đăng ký


Quá trình công tác


STT Mô tả Nhập
4 Chức vụ, chức danh
6 Chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
3 Đảng viên
8 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp 2 đến 3 năm gần nhất (ghi kết quả đánh giá theo từng năm)
9 Điều kiện ưu tiên theo thông báo tiếp nhận (con thương binh, chính sách hậu phương, quân đôi,...)
7 Kết quả đánh giá công tác từ 2 đến 3 năm gần nhất (ghi kết quả đánh giá theo từng năm)
1 Ngày tuyển dụng
2 Thâm niên tại đơn vị đang công tác/thâm niên ngành
5 Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo
10 Trường đang công tác (ghi rõ tên trường, địa chỉ cụ thể)
11 Trường đăng ký chuyển đến

Đính kèm thành phần hồ sơ * yêu cầu bắt buộc


STT Mô tả Đính kèm
1 Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng công chức, viên chức)
2 Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức (theo phân cấp quản lý của địa phương cấp tỉnh)
3 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ
4 Bản sao hợp lệ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức; Quyết định lương hiện hưởng
5 Bản sao hợp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp
6 Bản sao Phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức 03 năm liên tục gần nhất (đối với trường hợp tiếp nhận ngoài thành phố); 02 năm liên tục gần nhất (đối với trường hợp tiếp nhận trong thành phố) so với thời điểm nộp hồ sơ
7 Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hai năm liên tục gần nhất
8 Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp)
9 Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có)
10 Bản sao hộ khẩu thường trú của chồng (hoặc vợ); cha mẹ ruột; cha mẹ chồng (hoặc vợ) đang làm việc sinh sống tại thành phố Đà Nẵng (đã có hộ khẩu thường trú trên 12 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với trường hợp tiếp nhận ngoài thành phố)
11 Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được chốt đến thời điểm đề nghị chuyển công tác
Bản quyền thuộc về Phòng Nội Vụ UBND quận Liên Chiểu
Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: 0236.3841586